Zapraszamy na wirtualne stoiska naszych partnerów
Sponsorzy Merytoryczni
GSS
Sponsor Merytoryczny
Uniserv S.A.
Sponsor Merytoryczny
Sponsorzy Strategiczni
A-consult
Sponsor Strategiczny
Börger
Sponsor Strategiczny
EnviTec
Sponsor Strategiczny
Fiorentini
Sponsor Strategiczny
KWE AB ENERGY POLSKA
Sponsor Strategiczny
Shell
Sponsor Strategiczny
Tedom
Sponsor Strategiczny
Sponsor
ARMATEC FTS
Sponsor
POLBIOTECH Laboratorium
Sponsor
Partnerzy
Patronat Honorowy
Patronat Medialny
Organizator
Magazyn Biomasa
Organizator

Program Wydarzenia

VI Kongres Biogazu i Biometanu — 13 GRUDNIA 2021

 1. Otwarcie VI Kongresu Biogazu i Biometanu  Otwarcie konferencji:

      Maciej Kosiński, „Magazyn Biomasa”

      prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 2. SESJA I: Rola biogazu i biometanu w transformacji energetycznej Europy i Polski  Rozwój branży biogazu w Polsce - konieczne zmiany legislacyjne

      Michał Tarka, Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy

  Perspektywy dla biometanu w transporcie w świetle pakietu Fit for 55

      Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw

  Prezentacja przedstawiciela PGNiG S.A.

      

  Rozdanie nagród „Magazynu Biomasa”

      

  Kierunki rozwoju „zielonych gazów” w Polsce w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu – panel dyskusyjny z udziałem:

      • Marcin Ścigan, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

      • Artur Michalski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

      • Sylwia Koch-Kopyszko, Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu

      • Artur Zawisza, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

      • Dariusz Bojsza, Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności

      • dr Ewa Krasuska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

      • Piotr Spychała, PGNiG SPV7

  Moderacja: Jolanta Kamińska „Magazyn Biomasa”

      

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 3. Przerwa  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 4. SESJA II: Biogaz szansą na rozwój obszarów wiejskich  Biogazownia odpowiedzią na podatek metanowy i ślad węglowy

      prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Projekt „Innowacyjna Biogazownia”

      Marek Jedziniak, UNISERV S.A.

  Produkcja biogazu z pomiotu kurzego – strategie optymalizacji procesu fermentacji metanowej

      dr hab. inż. Anna Grosser, Politechnika Częstochowska

  Niezawodna eksploatacja silników gazowych w oparciu o oleje i usługi dodatkowe Shell

      Mateusz Jarosz, Shell Polska Sp. z o.o.

  Ślad węglowy przy produkcji zbiorników A-consult

      Piotr Zając, A-CONSULT

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 5. Przerwa  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 6. SESJA III: Biogaz odpadowy – innowacyjne podejście do gospodarki odpadami w Polsce  Potencjał biogazowy w odniesieniu do krajowego planu gospodarki odpadami

      dr inż. Jolanta Kamińska-Borak Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

  Wykorzystanie bioodpadów w procesie fermentacji metanowej na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach

      Bartosz Gogol, Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.

  Rola biogazowni w gospodarce bioodpadami w Polsce

      Sylwia Koch-Kopyszko, Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu

  Poprawa metody selektywnej zbiórki odpadów kuchennych u źródła a uzysk biogazu w procesie fermentacji metanowej

      Grzegorz Gieszczyk, UNISERV S.A.

  Optymalny dobór jednostki kogeneracyjnej do biogazowni na podstawie rodzaju instalacji oraz dostępnych substratów

      Krzysztof Maciąg, TEDOM Poland Sp. z o.o.

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 7. Przerwa  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 8. Sesja Q&A, pytania można zadawać na czacie  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 9. VI Kongres Biogazu i Biometanu — 14 GRUDNIA 2021

 10. SESJA IV: Biometan w Polsce – perspektywy rozwoju rynku  BioLNG jako alternatywa dla zatłaczania biometanu do sieci

      Lech Wojciechowski, Polska Platforma LNG i bioLNG

  Kogeneracja czy biometan – dlaczego powinniśmy wybierać pomiędzy tymi rozwiązaniami?

      Łukasz Wilczyński, KWE AB Energy Polska Sp. z o.o.

  Od biogazu do zielonych molekuł

      Piotr Kaczmarek, Fiorentini Polska Sp. z o.o.

  Od biogazu do zaawansowanych biopaliw. Pierwsza w Niemczech zintegrowana instalacja bio-LNG jako wizytówka zrównoważonego sektora transportu

      Maurice Markerink, EnviTec Anlagenbau GmbH & Co. KG

  System offsetowy w Polsce. Jak biogazownie mogą uczestniczyć w drodze ku zeroemisyjności Europy

      Paweł Wiktor, GSS S.A.

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 11. Przerwa  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 12. SESJA V: Zielone inwestycje – zielone finanse  Możliwości finansowania instalacji produkujących biogaz/biometan ze środków krajowych

      Artur Michalski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Wyzwania prawne, technologiczne i finansowe związane z budową i eksploatacją biometanowni

      prof. dr hab. inż. Alina Kowalczyk – Juśko, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

      Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

      Piotr Świeboda, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

  Znaczenie monitoringu biotechnologicznego fermentacji dla zapewnienia stabilnej produkcji biogazu i biometanu

      Artur Olesienkiewicz, POLBIOTECH LABORATORIUM

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 13. Rola biogazu w transformacji energetycznej Polski – możliwości, wyzwania, bariery  Panel dyskusyjny z udziałem:

      • Mariusz Samordak, Bank Ochrony Środowiska

      • Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

      • Krzysztof Zieniewicz, Green Genius

      • Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

      • Paweł Karwat, Bio-Industry

      Moderacja: prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 14. Podsumowanie i zakończenie VI Kongresu Biogazu i Biometanu  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

Najczęściej zadawane pytania techniczne

Nota prawna – zakaz kopiowania

Wszelkie materiały przedstawione na platformie kongresbiogazu.magazynbiomasa.pl są objęte ochroną wynikającą z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Właścicielem praw autorskich jest Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwiatowa 14/4 61-881 Poznań.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych materiałów (zdjęć, tekstów, grafik, nagrań, transmisji online itp.) umieszczonych w domenie beztrudu.pl bez zgody organizatora konferencji lub autora materiału

xylem_baner