Organizatorzy
Magazyn Biomasa
Organizator
>
Uniwersytet Przyrodniczy
Organizator
>
Polskie Stowarzyszenie Biometanu
Organizator
Partner
INDUSTA Jerzy Janota
Partner
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze
Partner

Program Wydarzenia

2. Warsztaty „Biogazownia i biometanownia od A do Z” — 17 lutego 2023

 1. Jak zaplanować inwestycję biogazową?  (wybór lokalizacji, przyłącza elektryczne, inwentaryzacja substratów, niezbędne pozwolenia, zagospodarowanie ciepła i pofermentu).

      

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 2. Zwiedzanie biogazowni w Przybrodzie. Technologia produkcji biogazu (wybór technologii, ryzyka techniczne i technologiczne, sposób karmienia parametry procesu).  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 3. Możliwości finansowania inwestycji biogazowych      

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 4. Jak zaplanować inwestycję biometanową?  Opłacalność inwestycji (koszty budowy, eksploatacji, możliwe przychody z biometanu VS przychody z produkcji energii elektrycznej z biogazu, wstępny biznesplan dla instalacji biometanowej, ryzyka inwestycyjne i eksploatacyjne, zagospodarowanie produktów ubocznych). Biowodór, metanizacja ditlenku węgla.

      

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 5. Analizatory AWITE w instalacjach biogazu i biometanu  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 6. Lunch  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

 7. Technologia produkcji biometanu (wybór technologii, ryzyka techniczne i technologiczne, parametry procesu itp.)  Koszty inwestycji w zależności od wyboru formy produktów finalnych, stopa zwrotu z omawianych wcześniej instalacji biogazowych i biometanowych.

      

  Nie jesteś zalogowany do portalu, zaloguj się lub załóż bezpłatne konto.

  Chcesz uzyskać dostęp do materiałów? Skontaktuj się z nami: biuro@magazynbiomasa.pl

Najczęściej zadawane pytania techniczne

Nota prawna – zakaz kopiowania

Wszelkie materiały przedstawione na platformie kongresbiogazu.magazynbiomasa.pl są objęte ochroną wynikającą z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Właścicielem praw autorskich jest Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwiatowa 14/4 61-881 Poznań.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych materiałów (zdjęć, tekstów, grafik, nagrań, transmisji online itp.) umieszczonych w domenie beztrudu.pl bez zgody organizatora konferencji lub autora materiału